ANUNȚ PUBLIC

28.06.2021

Filiala Asociației ”Bambi” Matca, titular al proiectului  CONSTRUIRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CU REGIM DE INALTIME P+1E, ALCĂTUITĂ DIN DOUĂ CORPURI (C1 ȘI C2), REFACERE IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE EXECUTIE si BRANSAMENTE UTILITATI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul CONSTRUIRE SCOALA GIMNAZIALA CU REGIM DE INALTIME P+1E, ALCĂTUITĂ DIN DOUĂ CORPURI (C1 ȘI C2), REFACERE IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE EXECUTIE si BRANSAMENTE UTILITATI”, propus a fi amplasat în T105, P21, NC 10215, com. MATCA, jud. GALATI. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate  la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări – Acordul de mediu – Proiect decizie etapă de încadrare. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați. 


Alte anunțuri

31.03.2021

Filiala Asociației „Bambi” Matca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE SCOALA GIMNAZIALA CU REGIM DE INALTIME P+1E, REFACERE IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE EXECUTIE si BRANSAMENTE UTILITATI”, propus a fi amplasat în T105, P21, NC 10215, com. MATCA, jud. GALATI.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro – secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA și EA – Memorii de prezentare 2020 și la sediul titularului  Filiala Asociației „Bambi” Matca, str. DJ251, nr. 3038, com. Matca, jud. Galați. 

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro