Filosofia educaţiei adventiste de ziua a şaptea este hristocentrică. Adventiştii cred că sub călăuzirea Duhului Sfânt caracterul şi planurile lui Dumnezeu pot fi înţelese aşa cum sunt revelate în Biblie, în persoana lui Isus Hristos şi în natură. Caracteristicile distinctive ale educaţiei adventiste – aşa cum reies acestea din Biblie şi din scrierile lui Ellen G. White – scot în evidenţă scopul regenerator al adevăratei educaţii: refacerea fiinţelor umane după chipul şi asemănarea Creatorului lor.

Viziune

În cadrul Școlii Gimnaziale Adventiste Matca ne respectăm reciproc, ne îndeplinim promisiunile, niciodată nu renunțăm, oferim a doua șansă, cerem iertare și iertăm, ne încurajăm unii pe alții, zâmbim mereu, iubim pe oameni și pe Dumnezeu, aparținem acestui loc, suntem o familie!